Karaoke
Wakin Chou – Amigo
February 6, 2012
Jay Chou - Tornado
June 15, 2011
Zhang Xuan - Bebé
March 23, 2011

status....